Dyżur rodzica adopcyjnego

Informujemy, że w grudniu oraz styczniu nie odbędzie się dyżur rodzica adopcyjnego. Informacje o kolejnych dyżurach w Nowym roku pojawią się w styczniu.